Een Junioruniversiteit project in actie

De projecten van Junioruniversiteit worden ontwikkeld door leerkrachten in samenwerking met leerkrachten. Al in een vroeg stadium betrekken we collega’s om het concept voortdurend te toetsen en waar nodig bij te schaven. Het allereerste project is dan ook diverse keren aangepast zodat het voldoet aan de wensen van de doelgroep én het onze visie uitdraagt. In deze blog vertellen deelnemers aan ons testpanel over hun ervaringen met het project ‘De Haven‘ en hun bevindingen van het Junioruniversiteit concept.

Bea van der Sluis is leerkracht in groep 3 en heeft met veel enthousiasme deelgenomen aan ons testpanel. Bea: Mijn collega van groep 1 en 2 tipte me dat er mensen werden gezocht om een groep 3 project uit te testen. Ik heb me voorgenomen met groep 3 meer thematisch te gaan werken, dus dit was een mooie kans dit eens te proberen! Ik vind het werken met een thematisch project in groep 3 echt héél leuk! Je hebt alles direct bij de hand en je hoeft niet meer zelf alles bij elkaar te zoeken. Het uitvoeren was ook echt makkelijk, je moet er alleen even de tijd voor nemen om alles goed door te lezen. 

Ook Stefanie Kamphuis op Heghuis heeft het werken met het project ‘De Haven’ als zeer prettig ervaren. Zij was al fan van Kleuteruniversiteit projecten en herkende daardoor de werkwijze. Ze vond het project makkelijk te volgen. Stefanie: Het project is erg mooi in te zetten bij thema 12 van lijn 3 over water. Het geeft een mooie verdieping en verrijking aan dat thema. Grappig was dat een leerling dit zelf ook aangaf. Elke les beschrijft goed wat je gaat doen. De volgorde is al aangegeven waardoor je het makkelijk kunt gaan inplannen en er een chronologische volgorde ontstaat.

De project van Junioruniversiteit bieden activiteiten voor wereldoriëntatie als ruggengraat van het project. Daarnaast worden onder andere taal- en rekenactiviteiten aangeboden, ook in de vorm van bewegend leren lessen. Stefanie: Die  waren een grote hit in mijn groep. Lekker naar buiten en nog iets leren ook zonder dat je heel erg in de gaten hebt dat je echt aan het leren bent. Erg leuk en fijn dat dit is opgenomen binnen het project. Ik vind dit een grote meerwaarde. Leuk dat dit ook gekoppeld is aan een raadsel over de mensen die in de haven werken. Zo blijft het bij de kinderen ook mooi hangen. Kayleigh de Boer is leerkracht van groep 2/3 en voegt daar aan toe: De redactiesommen die werden aangeboden in het project vond ik een uitkomst. Door het in het thema te plaatsen, bied je context en maak je het betekenisvol. Heel waardevol. 

Net als bij Kleuteruniversiteit willen we in de projecten van Junioruniversiteit hoge betrokkenheid bij de kinderen teweeg brengen. We vroegen deelnemer van ons testpanel Ingrid van Oort of dat gelukt is. Ingrid: Ja, de kinderen waren heel enthousiast en betrokken. Het heeft een enorme leerwinst opgeleverd en vooral een grotere woordenschat. Kayleigh de Boer herkent deze toename van de woordenschat: Het heeft me echt verbaasd hoe goed ze de moeilijke begrippen hebben opgepakt. En ook Stefanie kijkt met tevredenheid terug. De verwondering bij de kinderen was mooi te zien en ze waren zo enthousiast. De les over het onderwaterleven in de haven gaf veel stof tot praten en verwonderen. Bea: Tijdens de bewegend leren activiteiten worden sommige moeilijke woorden heel vaak herhaald wat echt heel goed is voor het inslijten. 

Op de vraag aan ons testpanel of ze het werken met Junioruniversiteit zou aanraden komt van alle deelnemers een eenduidig antwoord: JA! Ingrid: Het project is helder en duidelijk opgebouwd en biedt een diversiteit aan lessen en ideeën. Ik heb er niets voor hoeven laten. Het project bood een mooie vervanging én aanvulling. Bea geeft aan dat ze het fijn vond om aan de hand van een informatief boek te werken. Bea: De lessen waren duidelijk en overzichtelijk en de verbazing van de kinderen bij het doen van bepaalde ontdekkingen was echt leuk om te zien. Stefanie: Je werkt dankzij het boek aan de hand van een thema aan zo veel verschillende leergebieden. Dat vind ik een grote meerwaarde. 

Tips van de panelleden:

Bea: Ik begon elke ochtend met het raadsel dat ik op het digibord had klaargezet. De kinderen begonnen steevast met het lezen van het raadsel en pleegden overleg met elkaar. Tijdens de betreffende les bespraken we dan het antwoord. Dit werkte heel goed en zorgde voor een hoge betrokkenheid en interactie.

Kayleigh: Er zit ook een lied bij. De eerste keer dat de kinderen dit lied hoorden, waren ze niet zo enthousiast, maar dat werd steeds beter. Ik heb de tekst op het digibord gezet zodat ze konden meelezen. We keken samen naar de moeilijke woorden en hoe je die dus moet lezen. Uiteindelijk vroegen de kinderen of het liedje ook op YouTube staat, want ze wilden het thuis ook graag zingen.

Ingrid: Je kunt veel activiteiten van taal en rekenen in een circuitvorm inzetten. Heel handig!