Werken met Junioruniversiteit

Misschien ken je ons van Kleuteruniversiteit, wellicht heeft een collega je getipt of misschien kwam je ons tegen, omdat je aan het rondstruinen was op het internet. Hoe dan ook: we heten je graag welkom op Junioruniversiteit.nl! Mijn naam is Maaike van Goozen en in deze blog vertel ik je graag meer over wie wij zijn en wat we doen bij Junioruniversiteit.

Junioruniversiteit maakt, in samenwerking met uitgevers van kinderboeken, voor leerkrachten digitale thematische projecten op basis van kinderboeken. In deze projecten staat het spelend leren rondom een wereldoriënterend thema centraal.

Junioruniversiteit is de grote zus van Kleuteruniversiteit en gebaseerd op hetzelfde concept. De ervaring leert ons dat projecten op basis van een (prenten)boek en met de nadruk op spelend leren door veel leerkrachten als zeer prettig wordt ervaren. Al jaren kregen we de vraag van onze gebruikers of we deze werkwijze ook voor andere groepen van de basisschool wilden inzetten. Om het gebruik van de lees- en rekenmethodes niet in de weg te zitten, maken we projecten die aanvulling en verrijking bieden. We hebben daarbij de keuze gemaakt om binnen een thema extra nadruk te leggen op wereldoriëntatie. De projecten worden door ervaren auteurs geschreven, voor de doelgroep die ze voor ogen hebben en sluiten dus aan bij de leerdoelen van de beoogde groep.

Inhoud van een project

Op Junioruniversiteit.nl vind je projecten gebaseerd op boeken, ingedeeld per thema. Je werkt gemiddeld vier weken aan een project. Tijdens deze weken krijgt het thema steeds meer vorm. Dit wordt opgebouwd door middel van lessen rondom wereldoriëntatie. Tijdens deze lessen staat het nieuwsgierig maken van de kinderen en het geven van kennisoverdracht centraal. Op deze manier krijgen ze handvatten om het thema eigen te maken. Er is tijdens deze lessen veel ruimte voor het stellen van vragen en we bieden de mogelijkheid voor kinderen om hun eigen leerproces te volgen. In ieder project bieden we elementen die kinderen bewust maken van hun leerproces. We dagen ze uit om na te denken over hun eigen leervragen en laten hen achteraf beschrijven wat ze geleerd hebben.

Naast de lessen wereldoriëntatie, bieden we activiteiten voor bewegend leren en reken- en taalactiviteiten. Deze activiteiten bieden lesdoelen behorend bij het specifieke leerjaar waar het project voor is geschreven en zijn geënt op het thema van het project. Daarnaast zijn ze flexibel inzetbaar: je kunt ze klassikaal aanbieden of tijdens bijvoorbeeld een circuit. Op deze manier worden de kinderen tijdens meerdere vakken en op verschillende momenten meegenomen in het thema. Uit ervaring weten we dat dit zorgt voor een groter gevoel van beleving en het thema een duidelijke plek krijgt binnen de klas.

Ook bieden de projecten verschillende suggesties voor spel binnen een thema. Wij zijn ervan overtuigd dat spelend leren voor kinderen in de basisschoolleeftijd het meeste effect heeft. Aan de hand van spel verwerken ze de aangeleerde informatie. We zien dit als eerste stap richting de dagelijkse praktijk: een mooie gelegenheid voor kinderen om te oefenen.

Aansluiten bij de behoefte van kinderen

Het creëren van een hoge betrokkenheid bij kinderen is een belangrijk uitgangspunt in onze projecten. Dit doen we door een rode draad toe te voegen; een terugkerend en motiverend element die de de kinderen meeneemt langs de verschillende lessen en activiteiten. De kinderen verzamelen hierbij bijvoorbeeld badges, lossen raadsels op of helpen het karakter uit het boek. We zien dat deze elementen ervoor zorgen dat de kinderen staan te popelen voor de volgende les. Wat zal er nu weer gaan gebeuren?

Groeifases

Een kind is in ontwikkeling. We houden graag rekening met de verschillende fases waarin kinderen zich bevinden. Daarom bieden we in alle Junioruniversiteit-projecten differentiatiemogelijkheden aan. We noemen dit groeifases. We spreken hierbij bewust niet van niveaus of sterren. In plaats daarvan gaan we er vanuit dat ieder kind ruimte heeft op de groeien. Op deze manier kun je als leerkracht per vakgebied en per leerling bekijken in welk fase hij zich bevindt:

Groeifase 1: In deze fase bieden we extra ondersteuning bij het basisaanbod voor kinderen die dit nodig hebben.

Groeifase 2: Over het algemeen worden de activiteiten standaard beschreven in groeifase 2. Wanneer je dit icoon ziet, bieden we aanvullende suggesties op het beschreven lesaanbod.

Groeifase 3: In deze fase bieden we suggesties met extra uitdaging op het basisaanbod, voor kinderen die dit nodig hebben.

Tot slot vind je ook diverse ondersteunende materialen in onze webwinkel. Deze materialen zijn onafhankelijk van de projecten, werken aanvullend en maken geen gebruik van een boek. Wel worden de kinderen uitgedaagd om handelend aan de slag te gaan en sluiten ze aan bij de doelen van het betreffende leerjaar.

Ben je nieuwsgierig geworden naar onze producten? Bekijk dan het gehele aanbod op de website. Heb je na het zien van onze producten en het lezen van deze blog nog een vraag? Mail ons dan gerust: info@junioruniversiteit.nl.