Junioruniversiteit ontwikkelt thematische projecten op basis van (kinder)boeken. Deze projecten bieden een breed aanbod aan gevarieerde lessen, waarbij de focus ligt op wereldoriëntatie. De nieuwsgierigheid en betrokkenheid die een boek kan oproepen bij kinderen, is voor ons het uitgangspunt tijdens de uitvoering van een project. Als richtlijnen voor de doelen binnen onze projecten hebben we ervoor gekozen te kijken naar de leergebieden van Curriculum.nu. Deze leergebieden sluiten goed aan bij onze visie en ondersteunen een brede kijk op wereldoriëntatie. De uitleg over de visie, de essentie en de uitwerking kun je lezen op de website Curiculum.nu.

Wij van Junioruniversiteit willen kinderen goed voorbereiden op hun toekomst en daarom zijn er landelijk doelen voor het onderwijs vastgesteld waarin wordt beschreven wat ze moet kennen en kunnen. De doelen van Curriculum.nu richten zich op negen leergebieden en gaan over de inhoud van het onderwijs, niet over de manier waarop de vakken worden gegeven. Per leergebied zijn er steeds drie stappen ontwikkeld:

 1. Een visie op het leergebied
 2. De essenties van het leergebied geformuleerd in grote opdrachten
 3. Een uitwerking van de grote opdrachten in kennis en vaardigheden

Deze drie stappen worden de bouwstenen genoemd. Per leergebied vertellen we je wat deze bouwstenen precies zijn. De uitwerking in kennis en vaardigheden (bouwstenen) vind je in een apart document. Junioruniversiteit gebruikt de grote opdrachten als uitgangspunt voor de projecten. Daarin ligt ruimte voor eigen interpretatie. Natuurlijk spelen de bouwstenen ook een belangrijke rol bij het vaststellen van ons lesaanbod. Desalniettemin leren kinderen uiteindelijk meer dan ooit in doelen vastleggen kan worden als je bereid bent een brede blik te houden in plaats van een tunnelvisie te hanteren. Wij willen kinderen leren over de wereld zonder daarbij te veel af te kaderen.De grote opdrachten voor het leergebied Nederlands (klik op het icoon voor de uitwerking bij Junioruniversiteit):

 1. Interactie en een rijk taalaanbod dragen bij aan de taal- en denkontwikkeling
 2. Taalbewustzijn en taalleervaardigheden
 3. Meertaligheid en cultuurbewustzijn
 4. Experimenteren met taal en vormen van taal
 5. Doelgericht communiceren
 6. Kritisch (digitale) informatie verwerven, verwerken en verstrekken
 7. Leesmotivatie en literaire competentie

Alle bouwstenen voor Nederlands vind je hier.De grote opdrachten voor het leergebied Rekenen en Wiskunde (klik op het icoon voor de uitwerking bij Junioruniversiteit):

 1. Getallen en bewerkingen
 2. Verhoudingen
 3. Meten en meetkunde
 4. Variabelen, verschijningsvormen en formules
 5. Data, statistiek en kans
 6. Veranderingen en benaderingen
 7. Gereedschap en technologie gebruiken
 8. Wiskundig probleemoplossen
 9. Abstraheren
 10. Logisch redeneren
 11. Representeren en communiceren
 12. Modelleren
 13. Algoritmisch denken

De bouwstenen voor Rekenen en Wiskunde vind je hier.De grote opdrachten voor het leergebied Mens en Natuur (klik op het icoon voor de uitwerking bij Junioruniversiteit):

 1. Aard van natuurwetenschappen & technologie
 2. Vraagstukken: gezondheid, duurzame ontwikkeling en technologische ontwikkeling
 3. Werkwijzen (het doelgericht toepassen van combinaties van vaardigheden)
 4. Denkwijzen (helpt bij het zoeken naar verklaringen)
 5. Signalen & informatie (geeft inhoud aan de natuurkundige, technische en biologische aspecten van signalen en informatieverwerking)
 6. Energie & wisselwerking (geeft inhoud aan kracht, beweging en interactie

De bouwstenen voor Mens en Natuur vind je hier.De grote opdrachten voor het leergebied Mens en Maatschappij (klik op het icoon voor de uitwerking bij Junioruniversiteit):

 1. Plaats en ruimte
 2. Tijd en chronologie
 3. Welvaart, schaarste en verdeling
 4. Welzijn
 5. Ethiek
 6. Diversiteit
 7. Macht en gezag
 8. Vraagstukken (geeft inhoud aan: globalisering, duurzame ontwikkeling, technologie en ongelijkheid).
 9. Denkwijzen (actuele verschijnselen, ontwikkelingen en vraagstukken kunnen beschouwen en kunnen overdenken en de vaardigheden bezitten om kennis in nieuwe situaties te kunnen inzetten).
 10. Werkwijzen (gestructureerde manieren om informatie te verzamelen en te verwerken, te onderzoeken en hoe geldig te redeneren en te argumenteren).

De bouwstenen voor Mens en Maatschappij vind je hier.De grote opdrachten voor het leergebied Burgerschap (klik op het icoon voor de uitwerking bij Junioruniversiteit):

 1. Vrijheid en gelijkheid
 2. Macht en inspraak
 3. Democratische cultuur
 4. Identiteit
 5. Diversiteit
 6. Solidariteit
 7. Digitaal samenleven
 8. Duurzaamheid
 9. Globalisering
 10. Technologisch burgerschap
 11. Denk- en Handelwijzen

De bouwstenen voor Burgerschap vind je hier.De grote opdrachten voor het leergebied Kunst en Cultuur (klik op het icoon voor de uitwerking bij Junioruniversiteit):

 1. Artistiek-creatief vermogen
 2. Artistieke expressie
 3. Artistieke technieken en vaardigheden
 4. Artistieke innovatie
 5. Kunst- en cultuurhistorische contexten
 6. Functies van kunst
 7. Beleven van kunst
 8. Tonen en delen van eigen werk

De bouwstenen voor Kunst en Cultuur vind je hier.De grote opdrachten voor het leergebied Digitale Geletterdheid (klik op het icoon voor de uitwerking bij Junioruniversiteit):

 1. Data en informatie
 2. Veiligheid en privacy in de digitale wereld
 3. De werking en het (creatieve) gebruik van digitale technologie
 4. Digitale communicatie en samenwerking
 5. Digitaal burgerschap
 6. Digitale economie

De bouwstenen voor Digitale Geletterdheid vind je hier.De grote opdrachten voor het leergebied Bewegen en Sport (klik op het icoon voor de uitwerking bij Junioruniversiteit):

 1. Een gevarieerd beweegaanbod
 2. Beter leren bewegen
 3. Actieve en gezonde leefstijl
 4. Beweegidentiteit
 5. Taken en rollen in beweegsituaties
 6. Samenwerken in beweegsituaties
 7. Bewegen en sport binnen en buiten school
 8. Bewegen op eigen niveau

De bouwstenen voor Bewegen en Sport vind je hier.De grote opdrachten voor het leergebied Engels (klik op het icoon voor de uitwerking bij Junioruniversiteit):

 1. Effectieve grensoverstijgende communicatie
 2. Creatieve vormen van taal
 3. Interculturele communicatieve competentie
 4. Taalbewustzijn
 5. Meertaligheid

De bouwstenen voor Engels vind je hier.