Junioruniversiteit maakt, in samenwerking met uitgevers van kinderboeken, digitale thematische projecten voor leerkrachten op basis van (prenten)boeken. In deze projecten staat het spelend leren rondom een wereldoriënterend thema centraal.

Junioruniversiteit is een concept van Kleuteruniversiteit. De projecten op basis van een (prenten)boek en de nadruk op spelend leren, worden door veel leerkrachten als prettig ervaren. Voor de hogere groepen willen we deze werkwijze ook aanbieden, waarbij we extra nadruk leggen op wereldoriëntatie binnen een thema. De projecten van Junioruniversiteit en Kleuteruniversiteit kunnen elkaar aanvullen in bijvoorbeeld een groep 2/3 combinatie. In overkoepelende thema’s zit geen bewuste doorgaande leerlijn. De projecten worden door ervaren auteurs geschreven bij precies die doelgroep die ze voor ogen hebben. Ze sluiten dus aan bij de leerdoelen van de beoogde groep.

Het initiatief van Junioruniversiteit komt van van Sanne Ramakers. In 2002 startte zij als kleuterleerkracht één van de eerste websites met lesmaterialen, knutselsuggesties en vooral veel inspiratie voor collega’s in het (kleuter)onderwijs. Het materiaal dat ze ontwikkelde, gebruikte ze in haar eigen kleutergroep en deelde ze op het internet. In 2014 begon Sanne aan een nieuw avontuur; Kleuteruniversiteit. Met een groep enthousiaste auteurs en uitgeverijen ontwikkelde ze projecten op basis van kinderboeken, met groot succes. Het bleek een gat in de markt te zijn. Inmiddels is Kleuteruniversiteit niet meer weg te denken uit het kleuteronderwijs. De roep uit de overige jaargroepen van de basisschool voor een soortgelijk project voor de groepen 3 t/m 8 is niet ongehoord gebleven. Met de komst van Junioruniversiteit hanteren we hetzelfde concept: projecten op basis van kinderboeken. Het doel van zowel Kleuteruniversiteit als Junioruniversiteit is het creëren van hoge betrokkenheid om te zorgen voor een hoge leeropbrengst en een grote inbreng van de kinderen.

Doelen

Bekijk ook onze informatiepagina voor scholen voor meer informatie over de inzet van Junioruniversiteit op school. Op de pagina over lesdoelen leggen wij onze visie rondom lesdoelen uit, en hoe wij deze verwerken in onze materialen.

Auteurs

Junioruniversiteit projecten worden geschreven door auteurs met ervaring in het onderwijs. Bekijk de overzichtspagina van alle auteurs voor een korte bio:

 

Ambassadeurs

Ambassadeurs hebben meerdere Junioruniversiteit projecten uitgevoerd, dus zij zijn echte ervaringsdeskundigen. Bekijk onze huidige ambassadeurs:

Team

Achter de schermen werkt een team met passie voor het onderwijs. Dieke, Sanne, Jeroen, Maaike, Mirte en een grote groep van specialisten maken het mogelijk.