Iris
Auteur

Iris van Broekhoven – Embrechts is sinds 2009 werkzaam in het basisonderwijs. Na het afstuderen aan de Pabo is zij blijven doorstuderen. Zo rondde zij de Master SEN remedial teacher en motorisch remedial teacher af en specialiseerde zij zich o.a. in Mindset, rekenen en kinderyoga -en meditatie.
Vanaf 2017 mag zij zichzelf Specialist Hoogbegaafdheid en Differentiatie noemen. Als hoogbegaafdheidsspecialist is zij momenteel verantwoordelijk voor de plusvoorziening van Stichting Initia en begeleidt ze leerkrachten en hoogbegaafde leerlingen van de zes scholen. Op haar instagrampagina HB juf deelt zij les- en begeleidingsideeën omtrent de doelen leren leren, leren denken en leren (voor het) leven.
Naast haar werkzaamheden als specialist hoogbegaafdheid geeft ze les in de middenbouw. Met haar ervaring in de onderbouw probeert zij het ontdekkend en spelend leren te verweven in het lesprogramma van groep 3. Door als auteur aan de slag te gaan bij Junioruniversiteit hoopt zij dat leerlingen meer in aanraking komen met de hogere-orde-denkniveaus zoals beschreven in de Taxonomie van Bloom.

Janneke
Auteur

Janneke van de Groes is sinds 2012 afgestudeerd aan de pabo. Ze werkt als juf in een kleutergroep op basisschool Het Mozaïek in Houten. Als ambassadeur en auteur van Kleuteruniversiteit heeft ze al de nodige ervaring met de bestaande producten. Voor Junioruniversiteit ontwikkelt ze materialen die goed aansluiten bij iedere groep 3. Janneke heeft aan de wieg gestaan van het concept ‘actiebladen’, een goed alternatief voor werkbladen.

Jeroen
Componist

Jeroen Schipper (1972) is muzikant, muziekpedagoog en liedjesmaker. Hij schrijft liedbundels (o.a. Rood Rood Mannetje, De operapiraat en Zinglish) en (prenten)boeken (o.a. Beer en de honingboom). Als vakdocent muziek is hij vooral werkzaam in het regulier en speciaal (basis)onderwijs vanuit zijn bedrijf Jeroen Schipper Muzikale Zaken. Daarnaast treedt hij op met zijn theaterconcert voor kinderen. Jeroen won in 2019 de Willem Wilminkprijs voor het beste kinderlied.

Maartje
Auteur

Maartje Ramakers is sinds 2021 werkzaam in groep 1/2/3. Tijdens het afronden van de pabo kreeg zij al haar eigen groep en kon ze haar liefde voor spelend en thematisch onderwijs fulltime in praktijk brengen. Maartje heeft ervaren dat het thematisch werken bijdraagt aan de motivatie en betrokkenheid van kinderen. Als ambassadeur van Kleuteruniversiteit is ze bekend met de projecten en producten en voor haar groep 3 ontwierp ze doelgerichte activiteiten en materialen passend bij diezelfde thema’s, zodat er ook voor hen een betekenisvol en beredeneerd aanbod was. Het loslaten van de methode en het ontwerpen van onderwijs rondom een thema en periodieke doelen is iets waar Maartje op haar school ook richting de midden- en bovenbouw mee bezig is.
Met het werk als auteur voor Junioruniversiteit hoopt ze nog veel meer leerkrachten te inspireren om op diezelfde manier het onderwijs in te richten en zo kinderen met veel plezier te laten leren!

Maaike
Auteur

Maaike van Goozen is naast auteur ook projectleider van Junioruniversiteit. Na jaren werkzaam te zijn geweest in het onderwijs begon ze een nieuwe uitdaging in 2020 en startte ze bij Kleuteruniversiteit. Het uitwerken van een thema met de kinderen door middel van spel is een van haar grootste speerpunten. Op deze manier komt de betrokkenheid van kinderen en hun eigen nieuwsgierigheid, volgens haar, het beste tot zijn recht. Het maakt dat kinderen zelf op zoek gaan naar meer verdieping rondom het onderwerp. Daarnaast vindt zij het inzetten van bewegend leren zeer belangrijk. Samen met haar collega`s heeft zij de Facebookpagina Leren met je lijf opgericht, om zoveel mogelijk leerkrachten voor bewegend leren te inspireren. Natuurlijk zie je dit ook terug in haar projecten voor Junioruniversiteit.

Maartje
Auteur

Maartje Verduijn is een bezige bij. Met haar onderwijskundige achtergrond staat zij niet alleen voor de klas, maar voert zij ook management ondersteunde taken uit. Het voor de klas staan doet zij met veel plezier en ze heeft daarbij werkervaring opgedaan in de groepen 3, 4 en 5. Momenteel staat zij voor groep 3, waarbij ze het meest geniet van de leergierigheid van de kinderen. Bewegend leren staat centraal in haar lessen waardoor kinderen betrokken en enthousiast zijn. Zij heeft ervaren dat de lesstof beter blijft hangen op deze manier en is sinds 2020 ook begonnen met haar eigen bedrijf Chill leren. Hiermee geeft zij bijlessen & trainingen op een bewegende manier.

Mieke
Auteur

Mieke Hazekamp is sinds 2006 werkzaam als leerkracht in Enschede. Ze heeft in verschillende groepen ervaring opgedaan. Sinds 10 jaar werkt ze met veel plezier in de groepen 1 t/m 3. Thematisch werken heeft haar bijzondere interesse. Mieke heeft ervaren dat het bij de kleuters heel vanzelfsprekend is om thematisch te werken en zo aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Door ook in de hogere groepen thematisch te werken ziet ze kansen om kinderen te laten leren vanuit hun eigen verwondering en zo hun betrokkenheid te vergroten. Daarom ziet Mieke het als een prachtige uitdaging om betekenisvolle projecten te maken die eenvoudig te gebruiken zijn naast de leesmethodes die in groep 3 veel worden gebruikt.

Muriël
Auteur

Muriël Tebbe studeerde in 2017 af aan de ALPO in Utrecht en behaalde daarmee haar pabo-diploma en de bachelor Onderwijskunde. Na haar studie mocht ze direct aan de slag in haar eigen groep 1-2 op een basisschool in Dongen. Na twee jaar bij de kleuters werd het tijd voor een nieuwe uitdaging in groep 3.
Ze kreeg de beschikking over een kleuterlokaal en alle ruimte om het onderwijs met behulp van de lesmethodes, theoretische achtergrond en haar eigen ideeën spelenderwijs in te richten. Zo ontstonden er hoeken in de klas en werd er tijdens de lessen tijd gemaakt om samen bewegend en spelend te leren. Inmiddels doet ze dit voor het tweede jaar en merkt ze de effecten van een vloeiende overgang tussen groep 2 en 3 op haar school.
Muriël geniet ervan om iedere dag te zien hoeveel de leerlingen in groep 3 in korte tijd leren door niet enkel te luisteren naar instructies en te veel oefenen, maar vooral ook veel te bewegen en te spelen. Ze kijkt er naar uit met het schrijven van projecten bij Junioruniversiteit andere middenbouwleerkrachten te inspireren tot het durven loslaten van methodes en hoopt dat groep 3- leerkrachten in heel Nederland de komende jaren gaan genieten van spelend leren.

Ellen
Auteur

Ellen Dashorst is sinds 2006 werkzaam als leerkracht. Ze is in de middenbouw begonnen en heeft daarna vele jaren in de bovenbouw gewerkt. Ook in de midden- en bovenbouw probeerde ze altijd vakken met elkaar te verbinden en te werken vanuit thema’s. Bijvoorbeeld door begrijpend lezen en stelonderwijs te verbinden aan de wereldoriëntatievakken. In 2019 maakte ze de overstap naar groep 1/2. Iedere keer weer geniet ze van het creëren van een rijke leeromgeving in haar groep en het samen met de kinderen een invulling geven aan en uitbouwen van een thema, waarin spel centraal staat. Haar ervaring bij de kleuters zorgde voor nog meer overtuiging van het belang van thematisch en betekenisvol onderwijs, ook in de midden- en bovenbouw.
Naast haar werk als leerkracht is Ellen ook werkzaam als schoolopleider en bovenschools opleidingscoördinator. Het begeleiden van studenten en ze zien groeien in ons prachtige vak is voor haar een kers op de taart. Ze probeert studenten ook te inspireren in hun voorbereiding en vraagt hen vaak: “Als jij een kind in jouw klas was, waar zou jij in deze les dan enthousiast en gemotiveerd van raken?” Door het schrijven van projecten voor de Junioruniversiteit hoopt ze dat leerkrachten geïnspireerd raken en nóg meer kinderen in samenhang leren en verwonderd raken.

Manon
Auteur

Manon Bakker is sinds 2019 werkzaam als leerkracht. Ze startte bij de kleuters en heeft ook gewerkt in de middenbouw bij een startende basisschool. Deze school stond volop in ontwikkeling, waarbij veel vakken door een thema aan elkaar werden verbonden. Manon heeft hier tijd gekregen voor het ontwikkelen van aanbod aan meer- en hoogbegaafde kinderen. Het TASC-model stond hierin centraal, waarbij kinderen aan doelen en vaardigheden werkten met het thema als kapstok voor het onderzoek en ontwerpproces. Het leren vanuit nieuwsgierigheid is een basishouding van de meeste jonge kinderen. Hoe gaaf zou het onderwijs zijn als we deze nieuwsgierigheid weten te behouden. Het ontwikkelingsgerichte onderwijs, verhalend ontwerpen, onderzoekend & ontwerpend leren staan hier dichtbij. Naast haar werk als leerkracht is Manon ook orthopedagoog voor kinderen met leer- en/of gedragsproblemen. Haar masterspecialisatie heeft ze gedaan in Gifted Education. Deze kennis hoopt ze mee te dragen naar de projecten van Junioruniversiteit, zodat alle kinderen met plezier en in verbinding met anderen kunnen leren.

Patty
Auteur

Patty Harmeling studeerde in 2019 af aan de pabo en is sindsdien werkzaam als juf in groep 6 op KBS Het Atelier in Zwolle. Naast haar werkzaamheden als leerkracht is ze ook werkzaam als ICT-, W&T- en spellingscoördinator. In 2019 startte ze met het bedenken van spellingsspellen om de motivatie en resultaten te verhogen in de bovenbouw van haar basisschool. Inmiddels zijn de spellingsspellen een onderdeel van haar spellingsonderwijs en implementeert ook de school haar spellingswijze en begeleidt ze haar team in dit proces.
Patty’s visie voor haar spellen is dat kinderen van en met elkaar kunnen leren, ongeacht niveau, waarbij herhaling en plezier voorop staan. De spellen zijn makkelijk uit te leggen en breed inzetbaar. Ze hoopt met haar spellingsspellen andere leerkrachten te inspireren en te enthousiasmeren om ook de lesmethodes los te laten en te experimenteren en genieten met spelend leren.

Marjolein
Auteur

Marjolein Wiegman is sinds 2007 werkzaam in het onderwijs. Na het afstuderen aan de Pabo heeft zij lesgegeven in het VSO en in het basisonderwijs. Ook is zij werkzaam geweest als intern begeleider, beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit en schoolleider. Naast haar werk is zij blijven studeren en heeft zij onder andere de master Onderwijskunde en de schoolleidersopleiding afgerond. Op dit moment is zij werkzaam als beleidsmedewerker bestuur en organisatie in het basisonderwijs en als programmamanager ‘School en Omgeving’. Sinds oktober 2023 schrijft Marjolein projecten voor Junioruniversiteit om bij te dragen aan een creatieve en veelzijdige toepassing van leer- en ontwikkeldoelen, en zo meer ruimte te maken voor de brede ontwikkeling van kinderen, waardoor ze zich meer verbonden voelen met de wereld dichtbij en verder weg.

Myrthe
Auteur

Myrthe van der Pol – Erkens is in 2014 afgestudeerd aan de PABO in Rotterdam. Het jonge kind heeft een speciaal plekje in haar hart. Na 5 jaar voor groep 1-2 gestaan te hebben, staat zij nu al een aantal jaar voor groep 3. Vol enthousiasme houdt zij haar klas elke dag betrokken door veel verschillende werkvormen in haar lesprogramma te verwerken. Myrthe heeft de opleiding Jonge kind specialist afgerond. Spelend en ontdekkend leren zijn onlosmakelijk verbonden met het jonge kind en dit zie je terug in haar onderwijs. De overgang van groep 2 naar groep 3 zo klein mogelijk maken en het spelend leren in groep 3 heeft zij hoog in het vaandel staan. Als kleuterleerkracht heeft zij ervaring op gedaan met verschillende projecten van kleuteruniversiteit en is sinds 2022 aan de slag gegaan als auteur voor junioruniversiteit.

Malissa
Auteur

Malissa Mecklenfeld is sinds 2021 werkzaam in het onderwijs. Na het afstuderen aan de Pabo is zij blijven doorleren op het gebied van thematisch werken. Zo rondde zij een scholing basisontwikkeling af en specialiseerde zij zich onder andere in de breinwerking in combinatie met gedrag en leren. De eerste jaren heeft ze lesgegeven aan groep 3, waarbij de hoofdvakken werden vormgegeven zonder methode aan de hand van de sociaal culturele praktijk. Het ontwikkelen van materialen voor Junioruniversiteit sluit daar goed op aan.

Rianne
Auteur

Rianne van der Molen is sinds 2007 werkzaam in het onderwijs. Na het afstuderen aan de Pabo is zij naast haar werk blijven studeren en heeft zij de opleiding tot Orthopedagoog afgerond. Na les te hebben gegeven aan groep 4 tot en met 8 heeft ze de overstap gemaakt naar de functie van Intern Begeleider. Sinds november 2021 schrijft Rianne projecten voor Junioruniversiteit om een bijdrage te leveren aan het vormgeven van betekenisvol onderwijs en het verhogen van betrokkenheid van kinderen. Ze heeft in de onderbouwgroepen gezien hoe betrokken kinderen zijn bij thematisch werken en wil leerkrachten van de midden en bovenbouw met haar projecten inspireren om meer met thema’s te werken.

Lisanne
Auteur

Lisanne van den Belt is in 2007 afgestudeerd aan de Katholieke Pabo in Zwolle. Na haar afstuderen kon ze meteen twee dagen per week aan de slag als kleuterjuf, terwijl ze ondertussen de master SEN remedial teacher volgde in Utrecht. Vervolgens is ze fulltime aan de slag gegaan als kleuterjuf, wat ze 11 jaar met veel plezier heeft gedaan. Daarna is ze les gaan geven aan groep 3 en dat heeft haar hart veroverd. In haar onderwijsaanbod staan bewegend- en spelend leren hoog in het vaandel. Door de inzet van verschillende werkvormen tijdens de lessen, zijn de kinderen iedere dag betrokken en gemotiveerd om te leren. Ze werkt veel met circuits en opdrachten waarbij kinderen samen moeten werken en ze vindt het erg belangrijk dat kinderen in groep 3 in betekenisvolle hoeken spelen. Dit alles zorgt ervoor dat de overgang van groep 2 naar groep 3 minder groot is. Daarnaast staat de groeimindset in haar klaslokaal elke dag centraal. Kinderen leren goed voor zichzelf zorgen en om hulp te vragen. In haar klas kiezen de kinderen niet voor makkelijk, maar maken ze fouten en helpen ze elkaar. Dit zorgt voor een positief klassenklimaat, waarin kinderen echt tot leren komen. Haar hoofd zit altijd vol met creatieve ideeën. Daarom heeft ze in 2019 in de weekenden de opleiding tot natuurlijk licht fotograaf gevolgd. Tijdens die opleiding kwam ze erachter dat haar hart toch echt in het onderwijs ligt. Ze begon met het ontwikkelen van eigen lesmaterialen en merkte dat ze daar veel voldoening van kreeg. Bij het zien van een illustratie, het horen van een lied of het lezen van een tekst, kan het zo opeens beginnen te borrelen. Dit komt goed van pas bij het werken voor de Junioruniversiteit, waar ze sinds december 2022 als auteur is begonnen. Ze hoopt dat het voor leerkrachten makkelijker wordt om de methode los te laten, door de inzet van de projecten van de Junioruniversiteit. Met het doel voor ogen en een beetje lef kan het onderwijs er zo anders uitzien!