Iris
Auteur

Iris van Broekhoven – Embrechts is sinds 2009 werkzaam in het basisonderwijs. Na het afstuderen aan de Pabo is zij blijven doorstuderen. Zo rondde zij de Master SEN remedial teacher en motorisch remedial teacher af en specialiseerde zij zich o.a. in Mindset, rekenen en kinderyoga -en meditatie.
Vanaf 2017 mag zij zichzelf Specialist Hoogbegaafdheid en Differentiatie noemen. Als hoogbegaafdheidsspecialist is zij momenteel verantwoordelijk voor de plusvoorziening van Stichting Initia en begeleidt ze leerkrachten en hoogbegaafde leerlingen van de zes scholen. Op haar instagrampagina HB juf deelt zij les- en begeleidingsideeën omtrent de doelen leren leren, leren denken en leren (voor het) leven.
Naast haar werkzaamheden als specialist hoogbegaafdheid geeft ze les in de middenbouw. Met haar ervaring in de onderbouw probeert zij het ontdekkend en spelend leren te verweven in het lesprogramma van groep 3. Door als auteur aan de slag te gaan bij Junioruniversiteit hoopt zij dat leerlingen meer in aanraking komen met de hogere-orde-denkniveaus zoals beschreven in de Taxonomie van Bloom.

Janneke
Auteur

Janneke van de Groes is sinds 2012 afgestudeerd aan de pabo. Ze werkt als juf in een kleutergroep op basisschool Het Mozaïek in Houten. Als ambassadeur en auteur van Kleuteruniversiteit heeft ze al de nodige ervaring met de bestaande producten. Voor Junioruniversiteit ontwikkelt ze materialen die goed aansluiten bij iedere groep 3. Janneke heeft aan de wieg gestaan van het concept ‘actiebladen’, een goed alternatief voor werkbladen.

Jeroen
Componist

Jeroen Schipper (1972) is muzikant, muziekpedagoog en liedjesmaker. Hij schrijft liedbundels (o.a. Rood Rood Mannetje, De operapiraat en Zinglish) en (prenten)boeken (o.a. Beer en de honingboom). Als vakdocent muziek is hij vooral werkzaam in het regulier en speciaal (basis)onderwijs vanuit zijn bedrijf Jeroen Schipper Muzikale Zaken. Daarnaast treedt hij op met zijn theaterconcert voor kinderen. Jeroen won in 2019 de Willem Wilminkprijs voor het beste kinderlied.

Kim
Auteur

Kim Jansen – van den Einde is al meer dan 15 jaar werkzaam als leerkracht. Met veel passie geeft zij les aan diverse groepen waarbij groep 3 een speciaal plekje in haar hart heeft. Vol enthousiasme laat zij de kinderen kennismaken met de wereld van boeken en neemt ze kinderen mee op ontdekkingstocht naar de rest van de wereld. Kim werkt op school met de principes van meervoudige intelligentie en probeert op deze manier alle talenten van de kinderen te stimuleren. Naast leerkracht is Kim ook taal/leescoördinator. Zij zorgt voor een motiverende leesomgeving en ondersteunt de kinderen die het goede boek nog niet hebben gevonden.
Kim wil met haar projecten kinderen verwonderen en hoopt hier andere leerkrachten mee te inspireren.

Maaike
Auteur

Maaike van Goozen is naast auteur ook projectleider van Junioruniversiteit. Na jaren werkzaam te zijn geweest in het onderwijs begon ze een nieuwe uitdaging in 2020 en startte ze bij Kleuteruniversiteit. Het uitwerken van een thema met de kinderen door middel van spel is een van haar grootste speerpunten. Op deze manier komt de betrokkenheid van kinderen en hun eigen nieuwsgierigheid, volgens haar, het beste tot zijn recht. Het maakt dat kinderen zelf op zoek gaan naar meer verdieping rondom het onderwerp. Daarnaast vindt zij het inzetten van bewegend leren zeer belangrijk. Samen met haar collega`s heeft zij de Facebookpagina Leren met je lijf opgericht, om zoveel mogelijk leerkrachten voor bewegend leren te inspireren. Natuurlijk zie je dit ook terug in haar projecten voor Junioruniversiteit.

Maartje
Auteur

Maartje Verduijn is een bezige bij. Met haar onderwijskundige achtergrond staat zij niet alleen voor de klas, maar voert zij ook management ondersteunde taken uit. Het voor de klas staan doet zij met veel plezier en ze heeft daarbij werkervaring opgedaan in de groepen 3, 4 en 5. Momenteel staat zij voor groep 3, waarbij ze het meest geniet van de leergierigheid van de kinderen. Bewegend leren staat centraal in haar lessen waardoor kinderen betrokken en enthousiast zijn. Zij heeft ervaren dat de lesstof beter blijft hangen op deze manier en is sinds 2020 ook begonnen met haar eigen bedrijf Chill leren. Hiermee geeft zij bijlessen & trainingen op een bewegende manier.

Mieke
Auteur

Mieke Hazekamp is sinds 2006 werkzaam als leerkracht in Enschede. Ze heeft in verschillende groepen ervaring opgedaan. Sinds 10 jaar werkt ze met veel plezier in de groepen 1 t/m 3. Thematisch werken heeft haar bijzondere interesse. Mieke heeft ervaren dat het bij de kleuters heel vanzelfsprekend is om thematisch te werken en zo aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Door ook in de hogere groepen thematisch te werken ziet ze kansen om kinderen te laten leren vanuit hun eigen verwondering en zo hun betrokkenheid te vergroten. Daarom ziet Mieke het als een prachtige uitdaging om betekenisvolle projecten te maken die eenvoudig te gebruiken zijn naast de leesmethodes die in groep 3 veel worden gebruikt.

Muriël
Auteur

Muriël Tebbe studeerde in 2017 af aan de ALPO in Utrecht en behaalde daarmee haar pabo-diploma en de bachelor Onderwijskunde. Na haar studie mocht ze direct aan de slag in haar eigen groep 1-2 op een basisschool in Dongen. Na twee jaar bij de kleuters werd het tijd voor een nieuwe uitdaging in groep 3.
Ze kreeg de beschikking over een kleuterlokaal en alle ruimte om het onderwijs met behulp van de lesmethodes, theoretische achtergrond en haar eigen ideeën spelenderwijs in te richten. Zo ontstonden er hoeken in de klas en werd er tijdens de lessen tijd gemaakt om samen bewegend en spelend te leren. Inmiddels doet ze dit voor het tweede jaar en merkt ze de effecten van een vloeiende overgang tussen groep 2 en 3 op haar school.
Muriël geniet ervan om iedere dag te zien hoeveel de leerlingen in groep 3 in korte tijd leren door niet enkel te luisteren naar instructies en te veel oefenen, maar vooral ook veel te bewegen en te spelen. Ze kijkt er naar uit met het schrijven van projecten bij Junioruniversiteit andere middenbouwleerkrachten te inspireren tot het durven loslaten van methodes en hoopt dat groep 3- leerkrachten in heel Nederland de komende jaren gaan genieten van spelend leren.

Ellen
Auteur

Ellen Dashorst is sinds 2006 werkzaam als leerkracht. Ze is in de middenbouw begonnen en heeft daarna vele jaren in de bovenbouw gewerkt. Ook in de midden- en bovenbouw probeerde ze altijd vakken met elkaar te verbinden en te werken vanuit thema’s. Bijvoorbeeld door begrijpend lezen en stelonderwijs te verbinden aan de wereldoriëntatievakken. In 2019 maakte ze de overstap naar groep 1/2. Iedere keer weer geniet ze van het creëren van een rijke leeromgeving in haar groep en het samen met de kinderen een invulling geven aan en uitbouwen van een thema, waarin spel centraal staat. Haar ervaring bij de kleuters zorgde voor nog meer overtuiging van het belang van thematisch en betekenisvol onderwijs, ook in de midden- en bovenbouw.
Naast haar werk als leerkracht is Ellen ook werkzaam als schoolopleider en bovenschools opleidingscoördinator. Het begeleiden van studenten en ze zien groeien in ons prachtige vak is voor haar een kers op de taart. Ze probeert studenten ook te inspireren in hun voorbereiding en vraagt hen vaak: “Als jij een kind in jouw klas was, waar zou jij in deze les dan enthousiast en gemotiveerd van raken?” Door het schrijven van projecten voor de Junioruniversiteit hoopt ze dat leerkrachten geïnspireerd raken en nóg meer kinderen in samenhang leren en verwonderd raken.

Alma
Auteur

Alma Rikkerink (MEd) heeft ruim 20 jaar ervaring als leerkracht in het basisonderwijs. Ze heeft aan diverse groepen les gegeven en altijd met enorme betrokkenheid haar lessen ontwikkeld. Na haar diploma aan de Master Leren en Innoveren heeft ze de smaak van het verbeteren van het onderwijs nog meer te pakken. Alma is blijvend op zoek naar uitdaging… almaarleren is haar motto!
Haar hart gaat uit naar (meer)begaafde kinderen en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. In haar ogen is het juist voor deze doelgroep ook enorm belangrijk om uitgedaagd te blijven binnen het onderwijs. Voor Junioruniversiteit ontwikkelt zij momenteel een project over identiteit, waar zij filosofische activiteiten voor de middenbouw bedenkt.
Alma wil dat scholen kritisch kijken naar hun huidige methodes. Sommigen kunnen vast wel de deur uit en dan ontstaat er ruimte om vanuit boeken betekenisvolle thema’s op te zetten. Daarom ziet Alma het als een mooie uitdaging om leerkrachten weer de regie in handen te geven, zodat er minder ‘methodeslaven’ en meer blije mensen komen in het onderwijs!

Daphne
Auteur

Daphne Kok is sinds 2010 werkzaam als leerkracht in het Montessori onderwijs. Momenteel geeft zij met veel plezier les aan een middenbouwgroep. Sinds 2022 geeft zij ook één keer per week les aan de plusgroepen 3 t/m 8 op de school waar ze werkzaam is.
Daphne zit niet stil en verdiept zich graag verder in haar vakgebied. Tijdens de studie Master Educational Needs heeft ze onderzoek gedaan naar het versterken van een rijke taalleeromgeving in de onder- en middenbouwgroepen. Door de opgedane kennis zijn thematisch werken, interactief onderwijs en het geven van taalsteun/feedback belangrijke pijlers voor haar geworden. Om deze pijlers rijkelijk aan bod te laten komen, maakt Daphne graag gebruik van (prenten)boeken. Met het schrijven voor Junioruniversiteit hoopt zij leerkrachten te ondersteunen bij het creëren van een rijke (taal)leeromgeving waarin kinderen zich optimaal en met veel plezier kunnen ontwikkelen.

Hanny
Auteur

Hanny van de Ven behaalde in 2003 haar PABO-diploma. Ze heeft werkervaring opgedaan in verschillende groepen, maar kan haar creativiteit het beste kwijt in de groepen 1, 2 en 3. Ze is ervan overtuigd dat een onderzoekende, nieuwsgierige houding een van de belangrijkste voorwaarden voor leren is. Dit heeft ze helemaal teruggevonden in thematische projecten. Door het aanbod in de klas betekenisvol te maken, ziet ze dat kinderen enthousiast zijn en meer willen weten en leren. Net als de kinderen, leert zij in ieder project ook nog steeds nieuwe dingen, met name op het gebied van natuur, wetenschap en techniek. In 2019 heeft Hanny de opleiding tot taalcoördinator afgerond. Ze werkt veel met boeken en stuurt de leespromotie op school aan. Door het verbinden van boeken en thema’s met onze eigen fascinerende leefomgeving, hoopt ze veel collega’s enthousiast te maken.

Myrthe
Auteur

Myrthe van der Pol – Erkens is in 2014 afgestudeerd aan de PABO in Rotterdam. Het jonge kind heeft een speciaal plekje in haar hart. Na 5 jaar voor groep 1-2 gestaan te hebben, staat zij nu al een aantal jaar voor groep 3. Vol enthousiasme houdt zij haar klas elke dag betrokken door veel verschillende werkvormen in haar lesprogramma te verwerken. Myrthe heeft de opleiding Jonge kind specialist afgerond. Spelend en ontdekkend leren zijn onlosmakelijk verbonden met het jonge kind en dit zie je terug in haar onderwijs. De overgang van groep 2 naar groep 3 zo klein mogelijk maken en het spelend leren in groep 3 heeft zij hoog in het vaandel staan. Als kleuterleerkracht heeft zij ervaring op gedaan met verschillende projecten van kleuteruniversiteit en is sinds 2022 aan de slag gegaan als auteur voor junioruniversiteit.

Kirsten
Auteur

Kirsten Wolthek studeerde in 2018 af aan de AOLB in Groningen. Ze is direct aan de slag gegaan en heeft als leerkracht ervaring opgedaan in verschillende groepen. Na een jaar kwam er een plekje vrij in groep 3/4 op OBS Letterwies in Nieuwolda. Letterwies deelt haar visie op onderwijs, waarbij buitenlessen en thematisch werken belangrijke pijlers zijn. Naast het werk op deze dorpsschool is ze door blijven studeren en zo rondde ze in 2020 de Master Onderwijswetenschappen af. In de klas is Kirsten altijd op zoek naar de verbinding tussen theorie en praktijk. Zij neemt de kinderen graag mee op deze zoektocht door spelend- en ontdekkend leren te koppelen aan de thema’s en leerdoelen in de klas. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig waarom de dingen zijn zoals ze zijn. In haar projecten voor groep 4 maakt zij gebruik van deze nieuwsgierigheid en zullen de kinderen veelvuldig zelf in beweging moeten komen om samen te werken aan het doel van de les.

Rianne
Auteur

Rianne van der Molen is sinds 2007 werkzaam in het onderwijs. Na het afstuderen aan de Pabo is zij naast haar werk blijven studeren en heeft zij de opleiding tot Orthopedagoog afgerond. Na les te hebben gegeven aan groep 4 tot en met 8 heeft ze de overstap gemaakt naar de functie van Intern Begeleider. Sinds november 2021 schrijft Rianne projecten voor Junioruniversiteit om een bijdrage te leveren aan het vormgeven van betekenisvol onderwijs en het verhogen van betrokkenheid van kinderen. Ze heeft in de onderbouwgroepen gezien hoe betrokken kinderen zijn bij thematisch werken en wil leerkrachten van de midden en bovenbouw met haar projecten inspireren om meer met thema’s te werken.

Bertine
Auteur

Bertine van den Oever heeft vanaf 1994 les gegeven aan de groepen 1 t/m 5. In 2008 is ze onderwijsadviseur geworden. Ze begeleidt scholen, als trainer en coach, om te werken vanuit een basis van welbevinden en betrokkenheid in de groep. Hierbij is er aandacht voor het trainen en coachen van vaardigheden van kinderen.

Als auteur ziet ze de kans om leraren te inspireren met projecten waar haar idealen voor geïntegreerd thematisch onderwijs gestalte krijgen. Door middel van het aanbieden van groepsvormende activiteiten in het project wil ze bijdragen aan de groei van het welbevinden van de kinderen op school. Bertine biedt activerende werkvormen aan om de betrokkenheid van kinderen te vergroten. Hierbij wisselen spel, bewegen, creëren, uitproberen, ontdekken en samenwerken elkaar af. Ze is er van overtuigd dat een thema een pakkend verhaal nodig heeft. Hiervoor gebruikt ze een mooi boek en dit versterkt ze door de kinderen te prikkelen met een rode draad.