Wat is Junioruniversiteit?

Junioruniversiteit is een educatieve uitgeverij voor digitale lesmaterialen voor leerkrachten. We ontwikkelen thematische projecten op basis van boeken, in samenwerking met uitgevers van kinderboeken. De producten worden zorgvuldig ontwikkeld door onderwijsprofessionals, die door hun praktische kennis bewust zijn van wat werkt in een groep. De materialen besparen de leerkracht aanzienlijk veel tijd bij de lesvoorbereiding.

Bestaande lesmethodes missen vaak flexibiliteit. De materialen van Junioruniversiteit kunnen pragmatisch worden ingezet; je kunt zoeken op het thema dat de klas op dat moment nodig heeft en daarmee inspelen op de actuele behoefte. Hiermee kun je de Junioruniversiteit materialen uitstekend als aanvulling op bestaande lesmethodes gebruiken. De doelen van het lesmateriaal worden per project uitvoerig beschreven en sluiten aan bij de kerndoelen van het PO.

De voordelen van de materialen van Junioruniversiteit op een rijtje:
– tijdsbesparing voor de leerkracht;
– aansluiting bij de kerndoelen;
– flexibel, pragmatisch lesmateriaal;
– hoge betrokkenheid van de leerlingen;
– vakoverstijgend werken;
– betaalbaar.

De inhoud van een Junioruniversiteit project

De projecten van Junioruniversiteit zijn thematisch opgebouwd en gekoppeld aan een boek. De lessen starten met activiteiten rondom wereldoriëntatie. In deze lessen staat het verdiepen van een thema centraal, waarbij de leerdoelen vakoverstijgend worden aangeboden. De kinderen maken kennis met het thema en krijgen de inhoud aangeboden die ze nodig hebben om tot spel te komen of opdrachten te verwerken.

De rode draad is de verbindende factor bij de projecten. Elk project bevat een aanleiding voor de kinderen om met het thema aan de slag te gaan. Het geeft hen houvast en biedt ze overzicht zodat zij precies weten wat er tijdens het werken aan het project van hen wordt verwacht. Daarnaast is het voor hen overzichtelijk wanneer het project is afgelopen en wat het einddoel is. De rode draad wordt in verschillende werkvormen aangeboden. Denk aan een verhalend ontwerp, een code die wordt gekraakt of raadsels die moeten worden opgelost.

Naast de wereldoriëntatie activiteiten biedt een Junioruniversiteit project lessen op het gebied van taal, rekenen en bewegend leren. Deze activiteiten geven aanleiding om de lesstof met de kinderen in te oefenen binnen het thema. De inhoud van deze lessen is afgestemd op de inhoud van het boek en het leerjaar waar het project voor is geschreven. Waar mogelijk zelfs op verschillende niveaus, zodat de opdracht aansluit bij alle kinderen binnen de groep of ingezet kan worden op verschillende momenten in het schooljaar. Door deze vakgebieden aan te bieden in het thema van het project zijn de kinderen nieuwsgierig en betrokken. Zij begrijpen zelf waarom deze informatie relevant voor hen is. Zo leren ze in een project over bomen bijvoorbeeld hoe ze kunnen uitrekenen hoe oud een boom is en hoe je van een afstand kunt meten hoe groot de boom is. Deze informatie hebben de kinderen later in het project nogmaals nodig, het krijgt een betekenis voor hen.

Bij Junioruniversiteit hechten we veel waarde aan ruimte bieden voor het spel. Daarom bieden onze projecten verschillende soorten spel, waarin de bijdrage van de kinderen centraal staat. Er is een duidelijke opbouw zodat het spel zich gedurende het thema kan ontwikkelen en verdiepen. Daarnaast bevatten de projecten aanvullende activiteiten die passen bij het boek en het thema. Denk aan activiteiten voor kunstzinnige vorming, de sociaal-emotionele ontwikkeling en natuur en techniek. Elk project bevat zijn eigen unieke set lesdoelen die je gratis voor aanschaf kunt bekijken in het lesdoeloverzicht.

Een doorgaande leerlijn?

Junioruniversiteit is geen kant-en-klare methode. De leerkracht blijft, net als bij andere methodes, zelf verantwoordelijk voor het creëren van het aanbod. Het aanbod is altijd maatwerk; er is daarom ook geen bundel van Junioruniversiteit projecten waarmee je in één keer klaar bent. Elke school heeft een andere visie en missie en andere behoeften. Materialen van Junioruniversiteit kunnen pragmatisch worden ingezet, je kunt precies zoeken op het doel of thema dat de klas op dat moment nodig heeft en daarmee inspelen op de actuele behoefte. De doelen van de lesmaterialen worden uitgebreid beschreven en sluiten aan bij de kerndoelen van het PO.

De projecten van Junioruniversiteit werken rondom thema’s waarbij wereldoriëntatie, spel en bewegend leren centraal staan. Daarnaast worden er suggesties gegeven voor reken- en taalactiviteiten. Met deze projecten is dus geen volledig dekkend aanbod te maken voor alle vakken. Wel is er binnen een project veel ruimte voor eigen inbreng. En ook creëren de projecten een dusdanige betrokkenheid van de kinderen waarbij achteraf blijkt er veel meer doelen bereikt zijn dan in eerste instantie wordt aangeboden. De projecten zijn een goede aanvulling op de bestaande methodes en bieden voldoende ondersteuning voor het vakoverstijgend werken.

Een kind is in ontwikkeling. We houden graag rekening met de verschillende fases waarin kinderen zich bevinden. Daarom bieden we in alle Junioruniversiteit projecten differentiatiemogelijkheden aan. We noemen dit groeifases. We spreken hierbij bewust niet van niveaus of sterren. In plaats daarvan gaan we er vanuit dat ieder kind ruimte heeft op de groeien. Op deze manier kun je als leerkracht per vakgebied en per kind bekijken in welk fase hij zich bevindt:

Groeifase 1:
In deze fase bieden we extra ondersteuning bij het basisaanbod voor kinderen die dit nodig hebben.

Groeifase 2:
Over het algemeen worden de activiteiten standaard beschreven in groeifase 2. Wanneer je dit icoon ziet, bieden we aanvullende suggesties op het beschreven lesaanbod.

Groeifase 3:
In deze fase bieden we suggesties voor extra uitdaging op het basisaanbod.

Sluiten de projecten aan bij een leerlingvolgsysteem?

De projecten van Junioruniversiteit bevatten geen toetsmomenten. We vinden het belangrijk dat een thema groeit door het enthousiasme en de betrokkenheid van de kinderen. Vaak zien we dat hierdoor tijdens een thema steeds meer doelen behandeld worden die niet altijd in het project worden weergegeven. We vinden het dus belangrijk om met kinderen te kijken naar het doorlopen proces en niet naar een bepaald eindresultaat.

Wat vinden gebruikers van Junioruniversiteit?

Maartje: De bijpassende reken-, taal- en bewegend leren activiteiten zijn perfect in te zetten tijdens de start van groep 3. De activiteiten rondom oriëntatie op jezelf en de wereld waren misschien nog wel het allerleukste! Wát een betrokkenheid bij de activiteit ‘de haas’ en ‘de vos’! Als leerkracht was ik echt aan het genieten van het enthousiasme van de kinderen en de trotse koppies toen ze klaar waren. Dit project is een echte aanrader!

Marleen: Met de uitgebreide projecten van Junioruniversiteit kun je perfect aan de slag met werken rondom een thema. Deze keer hebben we van alles geleerd over Wilde dieren op de Savanne. Als echte rangers ontdekken de kinderen niet alleen van alles over de verschillende diersoorten, maar zijn ze ook op een uitdagende manier bezig met reken- en taalactiviteiten.

Annemiek: Alleen al van de voorbereidingen werden wij enorm enthousiast, joebelabambam! Wij vinden het fijn om de thema’s te koppelen aan boeken om de leesmotivatie en nieuwsgierigheid naar boeken te vergoten en de projecten van de Junioruniversiteit zijn hiervoor enorm geschikt! Tijdens het hele thema waren onze kinderen mega betrokken en soms, met wat kleine aanpassingen, hebben we alle lessen doorlopen in 4 weken. De boeken van de Gorgels zijn inmiddels een ware hit. Veel spellen konden ingezet worden tijdens het circuit waar ook heerlijk gewerkt werd aan de apotheek, de dokterspost en we maakten een mooie wachtkamer. Toen deze af waren hebben ze hier heerlijk in gespeeld ook de weken na het grote Gorgelfeest. Een thema met veel taal-, lees- en rekenactiveiten leuke lesideeën en veel ruimte voor ontdekken, onderzoeken en spel. Ik zeg aanschaffen! Of-niet-of-wel!

Bieden jullie alleen projecten bij boeken?

Naast de reguliere projecten op basis van een boek bieden we ook verschillende andere soorten producten:

Actiebladen

Kinderen, jong of oud, moeten vooral handelingsgericht bezig zijn, zodat ze spelend wijzer worden en leren met plezier. Kinderen leren door te spelen en te handelen. Wanneer een activiteit interessant is, blijft informatie beter hangen. Alle zintuigen gebruiken zorgt voor een beter en breder begrip. Met deze kennis hebben wij actiebladen ontworpen, als tegenhanger van werkbladen. Actiebladen zetten aan tot actie en kinderen hebben vaak niet eens door dat ze aan het leren zijn. Bij actiebladen wordt meestal concreet materiaal gebruikt waarmee de kinderen eerst een handeling uitvoeren voordat ze een antwoord op het blad noteren. De antwoorden na de handeling zijn variabel. Wanneer kinderen actiebladen met meerdere personen uitvoeren, gaan ze met elkaar in gesprek en wordt overleg en samenwerking gestimuleerd. Door de differentiatie in groeifases is het voor ieder kind mogelijk om met de actiebladen te werken. Ook de kinderen die wat meer aankunnen worden op deze manier uitgedaagd. Er zijn verschillende actiebladenpakketten beschikbaar op het gebied van taal, rekenen of aan de hand van een thema. Bekijk het digitale aanbod hier.

Juf Meriël vertelt: Ik ben groot fan van de actiebladen. Heerlijk! De kinderen zijn handelend bezig, maar maken ook de vertaalslag naar papier. Er is maar een korte uitleg nodig om de kinderen vervolgens langere tijd actief aan de slag te zetten. Ze zijn heel fijn om bepaalde doelen nog even extra te herhalen. Zo heb ik een activiteit over tientallen meerdere keren ingezet, omdat de kinderen het nog lastig vonden om een getal tussen de juiste tientallen te plaatsen. Deze activiteit heb ik ook mee naar buiten genomen, super!

Spellingspakketten

Deze pakketten voor groep 5 tot en met 8 bieden spellingsonderwijs op een coöperatieve wijze aan: in spelvorm en met samenwerking als basis. Een pakket biedt mogelijkheden tot het verantwoord aanbieden van zorg aan kinderen die extra instructie of verdieping nodig hebben. Het uitgangspunt is dat ze van en met elkaar leren. Elk pakket biedt vier verschillende spellingscategorieën aan. Bekijk het volledige digitale aanbod hier.

Kraak de code

Kraak de code is vergelijkbaar met een escaperoom. Spelers lossen allerlei puzzels op om uiteindelijk de code of opdracht te kraken. Met deze Kraak de codes voor groep 7 en 8 kun je met weinig middelen en voorbereiding de kinderen de belevenis geven van een escaperoom. Spelenderwijs komen er vele doelen aan bod en wordt er aanspraak gedaan op verschillende vaardigheden. Bekijk het digitale aanbod hier.

 

Educatieve spellen i.s.m. Heutink

Junioruniversiteit heeft in samenwerking met Heutink Onderwijs een serie fysieke spellen (‘bordspellen’) ontwikkeld voor gebruik in de klas of thuis. De spellen zijn zo ontworpen dat de kinderen spelenderwijs aan de slag gaan met leerdoelen. De spellen kunnen op verschillende niveaus worden gespeeld en dagen de kinderen uit om zelf na te denken over de beste strategie. De spellen zijn te koop bij Heutink, bekijk het overzicht hier.

Hoe kan ik producten van Junioruniversiteit aanschaffen?

De producten zijn via onze webshop direct aan te schaffen en geven gebruiksrecht voor één of meerdere klassen binnen een school. Bij het bestellen geef je aan in hoeveel klassen je de producten gaat gebruiken; op basis hiervan ontvang je een korting die automatisch wordt berekend. De kortingspercentages zijn:

1 klas = 0% korting
2 klassen = 25% korting
3 klassen = 33% korting
4 klassen = 38% korting
5 klassen of meer = 40% korting

Vanaf 5 klassen betaal je een vaste prijs, de 6de en navolgende klassen binnen dezelfde school kunnen zonder extra kosten ook het lesmateriaal gebruiken.

De digitale producten worden bij aanschaf automatisch gepersonaliseerd met een watermerk. De factuur die bij iedere bestelling direct meegezonden wordt, kan door een leerkracht aan de directie of administratie van school voorgelegd worden ter declaratie.

Onze school heeft geen mogelijkheid om via iDeal te betalen. Kan dat ook anders?

Voor scholen is het soms niet mogelijk om via iDeal, Paypal of Bancontact te betalen, bijvoorbeeld omdat de financiële administratie niet in de school zelf wordt gedaan. Bij bestellingen boven de EUR 40,- is het daarom mogelijk om per bankoverschrijving te betalen. Deze betaalmogelijkheid verschijnt vanzelf bij het afrekenen wanneer de inhoud van je winkelwagentje meer dan EUR 40,- aan digitale lesmaterialen bedraagt. Je bestelt dan de digitale producten en je ontvangt per email een pro-forma factuur. Wanneer wij de betaling ontvangen hebben, kun je de producten downloaden vanaf je eigen account op onze website.

Je kunt de materialen ook op rekening bij ons bestellen, buiten de webshop om. We hanteren dan een minimum bestelbedrag van EUR 100,- en een administratieve opslag van EUR 4,95 . Stuur een e-mail naar info@junioruniversiteit.nl met de gewenste producten/artikelnummers en het aantal benodigde licenties (aantal klassen). De digitale producten worden dan toegevoegd aan je account en je ontvangt een factuur voor de bestelling.

Geven jullie ook trainingen of cursussen?

Op dit moment geven wij nog geen trainingen of cursussen. Wel geven we je graag meer uitleg over onze producten en helpen we je met het maken van een keuze. Neem hiervoor contact op met info@junioruniversiteit.nl en maak een digitale afspraak.