Tips voor thuis: Speurtochten

Buitenspelen is een belangrijk deel van de kindertijd. Kinderen krijgen zo optimaal de kans om hun omgeving te verkennen, om nieuwsgierig te zijn over de dingen om hen heen en plezier te vinden in het spelen. Buitenspelen zorgt voor een verbeterende motoriek, meer sociale contacten, een toenemende fantasie en waardering en kennis voor de omgeving. Kinderen leren door buiten te spelen zelf risico’s te nemen en inschattingen te maken. Soms maken ze een verkeerde inschatting, dat is zo. Maar ook dat is een leerschool. Denk maar aan je eigen kindertijd. We zijn allemaal wel eens gevallen. En hoe graag we onze kinderen ook willen behoeden van pijn en verdriet, het is noodzakelijk voor elk mens om ook deze ervaringen mee te maken. Dus, ga mee naar buiten! Allemaal!

Met deze gratis speurtochten ontdekken kinderen de wereld om zich heen. Door op een andere manier naar hun vertrouwde omgeving te kijken zullen ze weer hele andere dingen ontdekken. Print de speurtochten en ga op pad!

Tip! Gebruik een stuk karton of een boek als onderlegger voor de speurtocht, dit schrijft beter.

Autospeurtocht

Ga op zoek naar de verschillende automerken die op het blad staan. Welk merk vinden jullie het meest? En welk merk het minst? Lukt het om alle bolletjes te kleuren?

Vogelspeurtocht

We zijn benieuwd wie het lukt om deze speurtocht te vullen. Waarschijnlijk moet je op verschillende plekken en op verschillende momenten van de dag op zoek naar alle vogels.

Opruimtocht

Help de natuur een handje en neem een vuilniszak mee als jullie naar buiten gaan. Ga op zoek naar rommel die niet buiten hoort en stop alles in de vuilniszak. Vergeet niet af te kruisen wat je gevonden hebt!

Cijferjacht

Kinderen leren cijfers en sommen op school. Hoe goed is het om hen in de wereld om hen heen te laten ontdekken waar cijfers voor gebruikt worden? Laat hen buiten op zoek gaan naar cijfers. Niet alleen huisnummers en kentekens maar ook op putdeksel, borden en reclamezuilen zijn cijfers te vinden. Bespreek met je kinderen de wijze waarop de cijfers gebruikt worden en vink deze af. Print de versie waarbij de kinderen kunnen turven welke cijfers ze het meeste tegenkomen of laat hen proberen de cijfers 1 tot en met 100 te vinden met het honderdveld.

We vinden het heel leuk om onze speurtochten in de praktijk te zien. Deel je je ervaringen met ons via Facebook of Instagram?