Blog: een dag in groep 2-3

Meriël Bouwman is leerkracht op basisschool Sint Jan in Breezand en ambassadeur van Kleuteruniversiteit én Junioruniversiteit. Sinds dit schooljaar geeft zij les aan groep 2-3. In deze blog vertelt zij hoe een dag in haar groep verloopt.

De meest gestelde vragen aan mij zijn: ‘Kun je eens vertellen hoe een dag bij jou in de klas eruitziet? Wat doen de kinderen samen en wat doen ze los van elkaar?’ Een groep 2-3 is nog lang niet overal een standaard combinatiegroep. Voordat ik dit schooljaar startte in deze combinatiegroep, ben ik zelf ook op zoek gegaan naar hoe anderen dit vormgeven.

Samen wat samen kan en apart wat apart moet
Samen wat samen kan en apart wat apart moet; dat is het uitgangspunt in mijn klas. Ik wil dat de groep één groep is en niet steeds gescheiden van elkaar is. Alles samen doen lukt natuurlijk niet, want de kinderen zitten niet voor niets in aparte leerjaren. Maar ik ontdekte dat er wel veel te combineren valt.

Een schooldag in beeld
Op sommige schooldagen heb ik ondersteuning van een onderwijsassistent of collega-leerkracht. Op die dagen kies ik er soms voor om de groep te splitsen en groep 2 en groep 3 een ander aanbod te geven. Maar tijdens de gemiddelde schooldag heb ik geen ondersteuning van een onderwijsassistent of collega-leerkracht. Ik zal je vertellen hoe zo’n dag verloopt!

08.20 uur
“Goedemorgen, wat fijn dat je er weer bent.” Ik sta bij de deur en verwelkom alle kinderen die binnenkomen. De deur gaat om tien voor half negen open en de kinderen druppelen langzaam binnen. De kinderen van groep 3 zoeken een plekje in de kring. Zij kunnen daar even met elkaar kletsen of ze pakken er een boek bij. De kinderen van groep 2 komen binnen en kiezen waar zij mee willen werken tijdens de inloop. Tijdens de inloop zijn de hoeken gesloten. De kinderen kiezen iets aan tafel.

08.30 uur
Om half negen start ik met de kinderen van groep 3 in de kring. Hier krijgen de kinderen de leesinstructie. Wij werken volgens het blokkenmodel van de methodiek LIST (Lezen is top). In de kring starten we met opfrissen: wat hebben we ook alweer geleerd? Daarna kijken we naar wat we vandaag gaan leren. Het eerste halfjaar is dit een nieuwe letter, het tweede halfjaar is dit een woordaspect. Wat we gaan leren leg ik uit en we bekijken het instructiefilmpje en het klankgebaar. Daarna zoeken zij een plek aan tafel, waar ze woorden gaan schrijven met de letter of woorden met het woordaspect.

Terwijl groep 3 een plek zoekt, loop ik een rondje door de klas langs de groep 2-kinderen. Ik bekijk of zij allemaal aan het werk zijn. Daarna ga ik terug naar groep 3. Met groep 3 schrijf ik de woorden. Na het schrijven van de woorden, lezen we met elkaar woordrijtjes en een tekst. In het tweede halfjaar lezen de kinderen de tekst ook in duo’s. Aan het einde van deze kring, leg ik aan de kinderen van groep 3 uit welk werk zij vandaag gaan maken. Ik ben nu ongeveer een half uur met groep 3 bezig geweest.

09.00 uur
De kinderen van groep 2 ruimen op en dan gaan we met de hele groep in de kring. In de kring hebben we een moment met de hele groep. Tijdens deze ochtendkring bekijken we de dagplanning en welke dag het vandaag is. Ook hebben we gesprekken met elkaar en is er ruimte voor alles wat er bij de kinderen leeft.

Na het kringmoment gaan we spelen en leren. De kinderen van groep 3 gaan aan de slag met het werk dat ik heb uitgelegd. Zij mogen zelf weten waar ze mee gaan beginnen en werken zelfstandig. Vaak ga ik op dit moment met de kinderen van groep 2 verder in de kring. Ik bied hen een korte activiteit aan op het niveau van groep 2. Daarna kiezen de kinderen van groep 2 waar zij gaan spelen. Op dit moment heb ik tijd voor verschillende dingen. Het wisselt per dag wat ik op dit moment doe. Ik kies bijvoorbeeld voor een verlengde instructie, een kleine kring met groep 2, ik speel mee in de hoeken of ik loop rond en observeer bij beide groepen.

De kinderen van groep 3 maken het werk en laten dit open op tafel liggen. Ik loop rond en kijk gelijk na. Zo krijgen de kinderen directe feedback op hun werk. Als zij het werk af hebben, pakken zij hun leesboek en een zandloper van tien minuten. Zij lezen tien minuten en daarna kiezen zij van een speciaal kiesbord een taal- of leesspelletje. Op dit bord staan bijvoorbeeld de magnetische letterborden, Loco-kaarten, verschillende memory-spellen, stempelen en schrijven.

10.00 uur
Rond 10 uur is het tijd om samen iets te gaan eten en drinken. Ondertussen lees ik voor. Daarna is het tijd om buiten te spelen. Ik speel met mijn groep een half uur tot drie kwartier buiten. Tijdens het buitenspelen doe ik met groep 3 een korte bewegend leeractiviteit. Dit is altijd herhaling van de lesstof; zo laat ik op een speelse en bewegende manier verschillende onderwerpen nog eens langskomen.

11.00 uur
Als wij rond 11 uur weer naar binnen gaan, werken de kinderen van groep 2 met een weekcircuit. Iedere week bedenk ik nieuwe opdrachten die de kinderen die week gaan doen. In groepjes werken zij per dag aan een onderdeel. Ondertussen werkt groep 3 aan bijvoorbeeld spelling.

11.30 uur
Rond half 12 gaan de kinderen eten in de klas. Ook nu lees ik weer voor of ik klets met de kinderen. Om 12 uur gaan de kinderen en half uur naar buiten, samen met de rest van de school. Ik heb op dit moment een half uur pauze.

Vanaf 12.30 uur
Om half 1 start ik met de hele groep in de kring. Op dit moment plan ik activiteiten die we met de hele groep kunnen doen. Bijvoorbeeld muziek, iets rondom het thema of kanjertraining. Ook doe ik geregeld een activiteit voor groep 2, die ik zo aanpas dat groep 3 ook op hun niveau mee kan doen. Bijvoorbeeld een rekenactiviteit waarbij de kinderen van groep 3 een som moeten opschrijven op het wisbord.

De kinderen van groep 3 krijgen in de middag nog een rekeninstructie en werken in het werkboek. Maar zij hebben ook iedere middag tijd om vrij te spelen. In de hoeken probeer ik de doelen weer terug te laten komen. zodat de kinderen ook daar weer op een spelende manier bezig zijn met wat zij hebben geleerd.

In deze blog heb ik een dag beschreven in mijn groep. Natuurlijk is er niets zo veranderlijk als het onderwijs en zien mijn dagen er ook vaak anders uit. Maar ik hoop dat je zo toch een beetje een idee krijgt van hoe ik een dag met groep 2-3 invulling geef. Wil je vaker zien wat ik op een dag doe in mijn klas? Volg mij dan op Instagram via @jufmeriel.