Inspiratieblog: werken met een planbord in groep 3

Nena Heesakkers is leerkracht voor ‘Stichting Rijdende school’ en ze is ambassadeur van Junioruniversiteit. In deze blog vertelt ze hoe ze op haar school het planbord hebben ingericht in groep 3 om aan te sluiten bij de werkwijze van groep 1-2 en op die manier de overgang van groep 2 naar groep 3 te verkleinen.

In veel kleutergroepen is werken met een kiesbord, dan wel planbord, een herkenbare werkwijze. Ook bij ons in groep 1-2 is het planbord een herkenbare structuur. Hierin zit een opbouw van vrij kiezen als nieuwe, 4-jarige kleuter tot keuze hebben in verplichte taken als eind groep 2 leerling. Deze laatste aanpak hebben we doorgetrokken in groep 3.

Werken met doelen

Om een zo breed mogelijk aanbod te geven aan de kinderen, bereiden we ieder thema acht activiteiten voor op diverse vakgebieden: geletterdheid (taal/lezen/schrijven), gecijferdheid (rekenen), constructie, fijne motoriek, huishoek/themahoek, creatief platte vlak, creatief 3D en ICT. We bekijken welke doelen er in de komende periode aan bod komen, zoeken en bedenken daar activiteiten bij en verzamelen het materiaal hiervoor. Twee middagen in de week staat het planbord op het rooster. De kinderen mogen dan kiezen uit deze acht activiteiten, waarbij ze gekleurde pionnen verdienen om visueel te maken welke opdrachten ze al hebben gedaan en welke ze nog in kunnen plannen. Dit betekent dat we zo’n vier weken werken met één planbordronde. De verschillende opdrachten maken we voor de kinderen visueel op het planbord door een foto van het materiaal boven de planbordkaart te hangen. In mijn groep ziet dit er als volgt uit:

De structuur van het planbord

Zoals te zien is op bovenstaande foto, hebben we aan elke activiteit een kleur gelinkt. Deze kleur wordt weergegeven als pion en om de planbordkaart. De hoeveelheid pionnen geeft aan hoeveel kinderen voor de activiteit kunnen kiezen. Wanneer de kinderen een activiteit kiezen, pakken ze de pion van onder de planbordkaart en hangen deze op hun naamkaart. Op die manier kunnen wij als leerkrachten zien waar ze op dat moment mee bezig zijn. Nadat de activiteit is gedaan, verschuiven de kinderen zelf de pion rechts in hun betreffende rij. Dit geeft ze overzicht, ze zien daardoor welke activiteiten ze al hebben gedaan en welke ze de volgende keer kunnen kiezen. Voor het thema ‘Gi-ga-groen / herfst’ hebben we de volgende activiteiten voor de kinderen klaargezet:

Geletterdheid

Vlinderwoorden uit het pakket ‘Actiebladen Gi-ga-groen‘ van Junioruniversiteit.
Doel: De geleerde letters herkennen, woorden bedenken met een vaste beginklank en deze woorden schrijven.

Gecijferdheid

Doel: De doelen van de rekenmethode extra oefenen in de bijbehorende software.
Hiervoor stellen we als leerkracht vanuit de methode het blok in waar de kinderen extra mee kunnen oefenen.

Constructie

Doel: Vormgevend bezig zijn en de creativiteit stimuleren in denken en handelen.
Geheel vrij en met eigen ideeën mogen de kinderen met divers materiaal in het thema herfst bouwen. Wordt er materiaal gemist? Dan mogen de kinderen dit zelf toevoegen!

Motoriek

Doelen: De handspieren sterker maken ter bevordering van het schrijven. De lettervormen zien en ervaren.
De kinderen maken letters van klei. Ter ondersteuning hebben we letterkaarten bij deze activiteit neergelegd. We bieden hierbij niet alleen de letters aan die al zijn geleerd, maar we leggen bijna het hele alfabet neer, op de c, x, y en z na. Hierdoor kunnen de kinderen gestimuleerd worden niet alleen losse letters te kleien, maar ook woorden te maken.

Huishoek

Gezelschapsspellen spelen.
Doelen: Leren samenspelen en overleggen. Je aan de regels leren houden en leren omgaan met winnen en verliezen.
De eerste weken van het schooljaar hebben we de huishoek aangeboden, zoals deze voor veel kinderen herkenbaar is vanuit groep 1-2 met een keuken en het spelen van een gezin, eventueel met visite en voor elkaar zorgen. We wilden een volgende stap maken in het samenspelen en tevens het spelmateriaal uit de klas meer aandacht geven. Om die reden hebben we de keuze gemaakt het spelmateriaal uit de kasten aan te bieden in de huishoek.

Creatief platte vlak

Doelen: Ervaring opdoen met de techniek waarbij je ecoline over wasco schildert.
De kinderen bedenken een regenscène en kleuren deze met wasco. Nadat ze hiermee klaar zijn, schilderen ze over deze tekening heen met blauwe ecoline, waarbij het blauw staat voor de regen.

Creatief 3D

Doel: Het behouden van de vouwvaardigheden die in groep 1-2 zijn aangeboden.
De afgelopen jaren merkten we dat het vouwen in veel mindere mate wordt aangeboden en dat deze vaardigheden vrij snel verloren gaan. Daarom bieden we in groep 3 meer opdrachten aan met vouwtechnieken. Dit doen we omdat dit de fijn motorische ontwikkeling versterkt. Wil je meer lezen over vouwen? Lees dan ook eens deze blog van Kleuteruniversiteit.

ICT

Naar herfstverhalen luisteren door middel van het scannen van diverse QR-codes. Een ontspannen moment om je even terug te trekken in de leeshoek.

Voordelen

Doordat we het planbord op deze manier in onze groepen 3 vormgeven, ervaren kinderen herkenning vanuit de werkwijze in groep 2. Daarnaast kunnen ze een eigen strategie bepalen voor het inplannen van de werkjes en activiteiten. Kiezen ze ervoor het leukste als eerste te doen of werken ze eerst aan hetgeen ze het minst aanspreekt, zodat ze als laatste de leukste activiteiten overhouden? Ze kunnen ervoor kiezen samen te werken of alleen. Na het eenmalig uitleggen van de opdrachten heb je als leerkracht in principe je handen vrij om mee te spelen, te observeren en extra instructies te geven waar nodig.

Ik hoop dat je na het lezen van deze blog een betere indruk hebt over onze werkwijze van werken met een planbord in groep 3. Misschien heb ik je zelfs geïnspireerd jullie eigen werkwijze ook aan te passen. Heb je nog vragen of wil je meer van mijn onderwijs in groep 3 zien, volg me dan op Instagram @juf.nena waar ik regelmatig een kijkje in mijn klas geef.